Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2008 09:40 Uchwała Nr 163/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008r. W sprawie: postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
10.07.2008 09:39 UCHWAŁA nr 162/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Dębowiec
10.07.2008 09:37 UCHWAŁA nr 161/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
10.07.2008 09:35 UCHWAŁA NR 160/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy samorządu Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi
10.07.2008 09:34 UCHWAŁA nr 159/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
10.07.2008 09:32 UCHWAŁA nr 158/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 150/XVII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
10.07.2008 09:30 UCHWAŁA nr 157/XVIII/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 139/XVI/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
02.06.2008 10:36 U C H W A Ł A Nr 156 /XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie Gminy Dębowiec.
02.06.2008 10:34 UCHWAŁA Nr 155/XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
02.06.2008 10:33 UCHWAŁA nr 154 /XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania z udziałem Gminy Dębowiec jako członka zwyczajnego oraz udziele

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna