Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2008 09:19 Uchwała Nr 183/XX/08 z dnia 26.08.2008 r w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Edukacja = lepsza praca” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w
16.09.2008 09:17 Uchwała Nr 182/XX/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Razem można więcej” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ram
16.09.2008 09:15 UCHWAŁA Nr 181/XX/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn o powierzeniu wykonywania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli
16.09.2008 09:13 UCHWAŁA Nr 180/XX/08 z dnia 26 sierpnia 2008r w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
16.09.2008 09:10 UCHWAŁA nr 179/XX/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębowiec
16.09.2008 08:59 Uchwała nr 178/XX/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Policji
16.09.2008 08:58 UCHWAŁA nr 177/XX/08 zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środ.
16.09.2008 08:56 UCHWAŁA nr 176/XX/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
17.07.2008 12:29 UCHWAŁA NR 175/XIX/08 z dnia 8 lipca 2008r w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ogrodzona, jednostka Dębowiec..
17.07.2008 12:27 UCHWAŁA NR 174/XIX/08 z dnia 8 lipca 2008r w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gumna, jednostka Dębowiec.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna