Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2008 11:02 UCHWAŁA Nr 193/XXI/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
08.10.2008 10:59 Uchwała Nr 192/XXI/08 z dnia 30 września 2008 w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 100/XI/07z dnia 27 listopada 2007r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
08.10.2008 10:58 Uchwała Nr 191/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Dębowcu, z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej.
08.10.2008 10:57 Uchwała Nr 190/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gumnach, z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej.
08.10.2008 10:56 Uchwała Nr 189/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lat
08.10.2008 10:54 Uchwała nr 188/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców n
08.10.2008 10:52 UCHWAŁA nr 187/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu GFOŚr.
08.10.2008 10:49 UCHWAŁA nr 186/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
08.10.2008 10:46 Uchwała nr 185/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanaliz. sanit. w Iskrzynie
16.09.2008 09:21 Uchwała Nr 184/XX/08 z dnia 26.08.2008 r.w sprawie: przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Hażlach projektu pn.: „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec”w ramach Program

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna