Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2009 10:58 UCHWAŁA nr 203/XXIII/08 z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
13.01.2009 10:55 Uchwała nr 202/XXIII/08 z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na dofinansowanie zadania inwest. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskzyczyni
03.11.2008 13:08 UCHWAŁA nr 201/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku
03.11.2008 13:07 UCHWAŁA nr 200/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia jako darowizny przyłączy wodociągowych wg załączonej listy.
03.11.2008 13:05 UCHWAŁA Nr 199/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok
03.11.2008 13:00 UCHWAŁA nr 198/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych w 2009 r.
03.11.2008 11:49 UCHWAŁA nr 197/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości w
03.11.2008 11:24 UCHWAŁA Nr 196/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów dotyczącego zorganizowania nauki religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej
03.11.2008 11:22 Uchwała nr 195/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r.w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dębowiec
03.11.2008 11:19 UCHWAŁA nr 194/XXII/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna