Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2009 11:13 UCHWAŁA Nr 213/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec
13.01.2009 11:12 UCHWAŁA nr 212/XXIII/08 z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
13.01.2009 11:10 UCHWAŁA nr 211/XXIII/08 z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
13.01.2009 11:08 UCHWAŁA Nr 210/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość
13.01.2009 11:07 UCHWAŁA Nr 209/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
13.01.2009 11:06 UCHWAŁA Nr 208/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
13.01.2009 11:05 UCHWAŁA NR 207/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodnik
13.01.2009 11:03 UCHWAŁA nr 206/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
13.01.2009 11:02 UCHWAŁA Nr 205/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.
13.01.2009 11:01 UCHWAŁA nr 204/XXIII/08 z dnia 09 grudnia 2008 r.w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna