Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2008 14:04 Uchwała nr 123/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dębowi
06.03.2008 14:00 UCHWAŁA NR 122/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróż
06.03.2008 13:58 UCHWAŁA Nr 121/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie Gminy Dębowiec.
06.03.2008 13:51 Uchwała nr 120/ XIV/ 08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Dębowiec.
06.03.2008 13:48 UCHWAŁA nr 119/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008r w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydat
06.03.2008 13:46 UCHWAŁA nr 118/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008r.
06.03.2008 13:33 UCHWAŁA Nr 117/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec.
06.03.2008 13:31 UCHWAŁA NR 116/XIII/2008 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
06.03.2008 13:29 Uchwała Nr 115/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat oraz powierzenia wójtowi gminy
06.03.2008 13:27 UCHWAŁA Nr 114/XIII/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec”.

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 następna