Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2008 11:21 133/XV/08 UCHWAŁA nr 133/XV/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dębowiec
08.04.2008 11:18 132/XV/08 UCHWAŁA nr 132/XV/08 zmiana uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
08.04.2008 11:16 131/XV/08 UCHWAŁA NR 131/XV/08 - w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
06.03.2008 14:21 UCHWAŁA nr 130/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r.w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 293/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
06.03.2008 14:19 UCHWAŁA nr 129/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 293/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania c
06.03.2008 14:18 UCHWAŁA Nr 128/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy
06.03.2008 14:16 UCHWAŁA Nr 127/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
06.03.2008 14:13 Uchwała Nr 126/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie:utworzenia stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania
06.03.2008 14:11 Uchwała Nr 125/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej DK1 na odcinku Gumna – Międzyświeć ( 5 km 302m)
06.03.2008 14:06 Uchwała nr 124/XIV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 następna