Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2009 12:50 UCHWAŁA NR 223/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2009 rok.
13.01.2009 12:47 UCHWAŁA NR 222/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2009 rok.
13.01.2009 12:43 Uchwała nr 221/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
13.01.2009 12:41 Uchwała Nr 220/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Kobieta pracująca” który zostanie złożony do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kato
13.01.2009 12:39 Uchwała Nr 219/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowiec na lata 2008 – 2013.
13.01.2009 12:26 UCHWAŁA NR 218/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznego wynagrodzenia pracowników Gmin
13.01.2009 12:13 UCHWAŁA nr 217/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
13.01.2009 12:11 UCHWAŁA nr 216/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 203/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
13.01.2009 11:17 Uchwała Nr 215/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Lepszy model” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ra
13.01.2009 11:15 Uchwała Nr 214/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowiec opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

1 2 3 4 5 6 następna