Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2008 14:48 Ogłoszenie o wyborze ofert na:„Ogólnodostępny charakter przewozów uczniów do szkół tj. za biletami miesięcznymi szkolnymi”
12.12.2008 14:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Ogólnodostępny charakter przewozów uczniów do szkół tj. za biletami miesięcznymi szkolnymi,
23.10.2008 15:14 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec
10.10.2008 16:57 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na:Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu”.
19.09.2008 16:49 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym:„Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu”.
04.07.2008 15:22 Ogłoszenie o wyborze ofert:„Wykonaniem drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej wię
17.06.2008 09:58 Ogłoszenie o przetargu:„Wykonanie drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej więźni
23.05.2008 14:15 Ogłoszenie o wyborze ofert na: „Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec”
12.05.2008 13:38 Ogłoszenie o prztargu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec
07.04.2008 16:16 Ogłoszenie o wyborze ofert na: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2008"

1 2 następna