Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2017 08:47 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach.
02.01.2017 08:13 Wójt Gminy Dębowiec ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu na 2017 r.
20.12.2016 14:12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Simoradzu
06.12.2016 14:54 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci gazowej w Simoradzu
18.11.2016 11:14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego narozbiórkę oraz budowę nowej stacji gazowej w Kostkowicach
09.11.2016 10:03 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci gazowej obejmującej działki nr 845/11, 1083/1 we wsi Simoradz , gmina Dębowiec
07.11.2016 14:17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę wodociagu
28.10.2016 10:40 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania: Na rozbiórkę oraz budowie nowej kontenerowej stacjigazowej
25.10.2016 10:22 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania na budowę wodociągu wraz z przyłączami w Simoradzu
17.10.2016 15:27 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie nowej stacji gazowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna