Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2017 12:35 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębowcu
20.04.2017 14:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w Gumnach
20.04.2017 13:55 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach
14.04.2017 12:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Iskrzyczynie
14.04.2017 10:17 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych
06.04.2017 12:05 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola
06.04.2017 11:53 Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego
04.04.2017 10:10 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Gumnach.
04.04.2017 10:07 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Gumnach
04.04.2017 10:01 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna