Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2017 14:56 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach
09.03.2017 15:45 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenerg. w Gumnach
09.03.2017 15:15 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Gumnach
09.03.2017 15:09 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
24.02.2017 08:47 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach.
02.01.2017 08:13 Wójt Gminy Dębowiec ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu na 2017 r.
20.12.2016 14:12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Simoradzu
06.12.2016 14:54 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci gazowej w Simoradzu
18.11.2016 11:14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego narozbiórkę oraz budowę nowej stacji gazowej w Kostkowicach
09.11.2016 10:03 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci gazowej obejmującej działki nr 845/11, 1083/1 we wsi Simoradz , gmina Dębowiec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna