Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2017 11:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Dębowcu.
09.08.2017 15:12 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
28.07.2017 12:41 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Dębowcu
21.07.2017 11:16 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach
06.07.2017 13:25 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec
29.06.2017 13:41 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Dębowcu
23.06.2017 13:18 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowiec kanalizacji sanitarnej w Gumnach.
31.05.2017 12:24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w Dębowcu.
12.05.2017 13:53 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębowcu
28.04.2017 13:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Gumnach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna