Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2017 13:41 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Dębowcu
23.06.2017 13:18 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowiec kanalizacji sanitarnej w Gumnach.
31.05.2017 12:24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w Dębowcu.
12.05.2017 13:53 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębowcu
28.04.2017 13:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Gumnach
26.04.2017 12:35 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębowcu
20.04.2017 14:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w Gumnach
20.04.2017 13:55 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach
14.04.2017 12:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Iskrzyczynie
14.04.2017 10:17 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna