Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 11:35 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Iskrzyczynie
13.09.2017 12:56 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie rozpatrzenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec
11.09.2017 11:16 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Dębowcu.
11.09.2017 11:06 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
22.08.2017 13:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach
11.08.2017 11:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Dębowcu.
09.08.2017 15:12 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
28.07.2017 12:41 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Dębowcu
21.07.2017 11:16 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach
06.07.2017 13:25 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna