Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2018 14:14 Podstawowa kwota dotacji przedszkola
20.11.2017 10:28 Obwieszczenie o umorzeniu decyzji lokalizacji celu publicznego na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gumnach
02.10.2017 09:17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej w Dębowcu.
02.10.2017 08:48 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gumnach.
19.09.2017 11:44 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ptzyłacza i sieci transformatorowej w Dębowcu.
19.09.2017 11:35 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Iskrzyczynie
13.09.2017 12:56 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie rozpatrzenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec
11.09.2017 11:16 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Dębowcu.
11.09.2017 11:06 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
22.08.2017 13:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna