Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 09:59 K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym
26.09.2018 10:22 Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
02.08.2018 14:12 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przedszkola
15.06.2018 07:41 Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
06.06.2018 10:44 Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
25.04.2018 14:14 Podstawowa kwota dotacji przedszkola
20.11.2017 10:28 Obwieszczenie o umorzeniu decyzji lokalizacji celu publicznego na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gumnach
02.10.2017 09:17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej w Dębowcu.
02.10.2017 08:48 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gumnach.
19.09.2017 11:44 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ptzyłacza i sieci transformatorowej w Dębowcu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna