Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2023 09:06 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, działka 777 Gumna
08.03.2023 08:43 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
01.03.2023 11:45 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości 459/4 Kostkowice
28.02.2023 11:24 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
02.02.2023 13:56 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.01.2023 09:55 OBWIESZCZENIE RDOŚ o przystąpieniu do sporządzania projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
23.01.2023 12:01 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa relacji Skoczów - Cieszyn
17.01.2023 10:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
28.12.2022 08:01 Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023r.
21.12.2022 12:18 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Katowicach o przyjęciu dokumentu - zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zmieniajązego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszatu Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001.

1 2 3 4 5 6 następna