Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2006 11:27 U C H W A Ł A NR 315/ XXXIII/2006 W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r.
07.11.2006 11:26 U C H W A Ł A Nr 314/XXXIII/2006 w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
07.11.2006 11:23 U C H W A Ł A Nr 313/XXXIII/2006 w sprawie: ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.
07.11.2006 11:19 UCHWAŁA nr 312/XXXIII/06 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy
07.11.2006 11:18 U C H W A Ł A Nr 311/XXXIII/06 w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej
07.11.2006 11:16 UCHWAŁA nr 310/XXXIII/06 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 267/XXVII/05 z dnia 20 grudnia 2005r.
07.11.2006 11:15 UCHWAŁA nr 309/XXXIII/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2006r.
07.11.2006 11:12 U C H W A Ł A Nr 308/XXXII/06 w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”
07.11.2006 11:10 UCHWAŁA NR 307/XXXII/2006 zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006r. nr 293/XXX/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowie
07.11.2006 11:08 Uchwała Nr 306/XXXII/2006 w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 269/ XXVII/05 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów A

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna