Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2007 10:41 Uchwała nr 27/III/06 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej w Dębowcu na okres
08.01.2007 10:37 Uchwała nr 26/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 196/XXVIII/98 z dnia 3 marca 1998r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Rozwoju i Współ
08.01.2007 10:36 Uchwała 25/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dębowiec
08.01.2007 10:33 Uchwała nr 24/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
08.01.2007 10:31 Uchwała 23/III/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dębowiec
08.01.2007 10:29 Uchwała nr 22/III/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie odwołania sekretarza gminy Dębowiec
08.01.2007 10:28 Uchwała 21/III/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy samorządu Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi (...)
08.01.2007 10:21 Uchwała nr 20/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia nauczycieli
08.01.2007 10:06 Uchwała nr 19/III/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę
08.01.2007 10:04 Uchwała nr 18/III/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

1 2 3 4 5 6 następna