Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2024 15:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową, magazynową, zapleczem technicznym i socjalnym przy ul. Firmowej 14 w Gumnach”
15.02.2024 16:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zwiększenie ilości odpadów przyjmowanych do odzysku (przetwarzania) do Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w Dębowcu przy ulicy Spółdzielczej 3 prowadzonej przez Pana Sławomira Szpin właściciela firmy Szpin Sławomir Firma Handlowa „BOLTOS” zs. w Dębowcu przy ulicy Szkolnej 6”.
19.01.2024 12:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „„Magazyn składowania, destylacji, formulacji i konfekcji mieszanin z substancji bezpiecznych i niebezpiecznych w miejscowości Ogrodzona przy ul. Przemysłowej 25”.
05.01.2024 12:11 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową, magazynową, zapleczem technicznym i socjalnym przy ul. Firmowej 14 w Gumnach”.
05.12.2023 13:13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu".
09.05.2023 14:11 zawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2023 14:11 obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.03.2023 07:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nad Knajką oraz Bażanowickiej w m. Ogrodzona w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”
14.02.2023 09:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej, Wiejskiej w m. Iskrzyczyn w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”.
20.01.2023 11:59 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nad Knajką oraz Bażanowickiej w m. Ogrodzona w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”

1 2 3 4 5 6 następna