XXIII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2021r.

­

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
PRZECIW (4)
Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Tomasz Kubicius
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Mencnarowski
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 215/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
PRZECIW (2)
Jarosław Danel, Tomasz Kubicius
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Greń, Adam Mencnarowski
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 216/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021r., została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 217/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada

 

Uchwała nr 218/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 219/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2021/2022, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 220/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 221/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2020, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 222/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Aneta Gaszczyk, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 223/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2020r., została podjęta.


 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXIII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2021r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2021 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.07.2021 08:18 Utworzenie dokumentu. (Aneta Kuszela)