x 
Drukuj
Aneta Kuszela 15.11.2018 16:20

I Sesja Rady Gminy Dębowiec

­

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej II
DBB-0011-66/18


POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Dębowiec
i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Dębowiec
Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II
postanawia, co następuje:


§ 1.


Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Dębowiec na dzień 19 listopada 2018r. na godzinę 13:30, na sali sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Dębowiec.


§ 2.


Ustalić porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez wójta.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
a) powołanie komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
a) powołanie komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie sesji.


§ 3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej II
Mariusz Grążawski

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2018 16:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.11.2018 16:22 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
15.11.2018 16:20 Utworzenie dokumentu. (Aneta Kuszela)