x 
Drukuj
Aneta Kuszela 16.04.2018 12:30

XXXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

­

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 13.30 XXXVIII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gmin Skoczów, Brenna, Dębowiec za rok 2017.
 5. Informacja o umowach najmu zawartych i rozwiązanych w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r. w Gminie Dębowiec.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu w roku 2017.
 9. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XXXV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 770/3 obręb geodezyjny Iskrzyczyn.
 15. Sprawozdanie z działalności wójta.
 16. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2018r.
 17. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

Marian Matejczuk

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2018 12:30 Utworzenie dokumentu. (Aneta Kuszela)