Ogłoszenia o II naborze wniosków na realizację w 2017 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

­

Nabór wniosków na realizację  zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza   drugi  nabór wniosków na realizację  zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 – osobiście lub za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu do urzędu Gminy), w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwa podmiotu oraz nazwą   zadania do dnia:

 13 lipca 2017r.

Szczegółowe informacje  dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz terminów i warunków składania wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru wniosków zamieszczone zostały także w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o II naborze wniosków na realizację w 2017 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2017 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.06.2017 09:07 Utworzenie dokumentu. (Sławomir Gardas)