Ogłoszenie o wyborze ofert na: Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej

­

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 401972 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kamieniec w Ogrodzonej w Gminie Dębowiec

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

Instalatorstwo Wodno kanalizacyjne, CO. i Gaz

Grzybek Mirosław

Ogrodzona 62, 43-426 Dębowiec

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów C1

Ilość punktów C2

Suma punktów

1

Usługi Instalatorskie wod-kan, c.o i

sprzętowo- budowlane Seweryn Całus

43-400 Cieszyn, ul. Chrobrego 5/11

83,12

1,00

84,12

2

Instalatorstwo Wodno kanalizacyjne, CO. i Gaz Grzybek Mirosław

Ogrodzona 62, 43-426 Dębowiec

90,00

10,00

100,00

3

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne  i drogowe Sp. z o.o.

Ul. Bielska 36, 43-200 Pszczyna

73,86

10,00

83,86

4

Plater Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

Ul. Jaworowa 16,  43-241 Łąka

52,34

10,00

62,34

5

WI i RO

Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych  Stanisław Łacek

43-470 Istebna 1241

69,65

10,00

79,65

6

JUSTMAR Tarczyński Marcin

Ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski

64,42

10,00

74,42

7

Zakład Instalacyjny KAZMAR”

Smyrak Kazimierz

Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

87,04

6,00

93,04

8

SIM Mariusz Świerkosz

ul. Ustrońska 46, 43-440 Goleszów

63,36

10,00

73,36

9

BUD- MAR Marek Płoneczka

Ul. Szoszowska 36, 43-254 Warszowice

53,24

10,00

63,24

10

Roboty Ziemne i Drogowe, Transport

Jerzy Górniok

Ul. Szeroka 45A, 43-450 Ustroń

58,12

10,00

68,12


Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2015 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2015 14:52 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)