342/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon

­


Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:342/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Krzyżanek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2014 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2014 10:43 Utworzenie dokumentu. (Dorota Krzyżanek)