Ogłoszenie o wyborze ofert na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

­

RGW.271.9.10.2014                                                                     Dębowiec, dnia 23.06.2014r.

 K.W.         /2014/W

                                              

                                                                      

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 187750 – 2014 ; data zamieszczenia: 03.06.2014

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                   

          

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Lider konsorcjum

A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec

Członek Konsorcjum

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 81,51

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

 brutto wartości usługi  deklarowany %

Suma punktów

01

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

Lider konsorcjum

A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 5

42-700 Lubliniec

Członek Konsorcjum

Cjzm  -             6,47 zł

Cjs     -             5,88 

Cpz 120 l  -    10,80 

Cpz 240 l  -      9,72 

Cpz 900  l -      0,01 

Cpz 1100 l  -    0,01 

Cps  120 l  -   10,80 zł

Cps  240 l  -     9,72 zł

Cps  900 l  -     0,01 zł

Cps  1100 l  -   0,01 zł

 

 

 

 

81,51

02

EKOPLAST- PRODUKT Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 18

43-430 Cieszyn

Cjzm  -            8,32 zł

Cjs     -            7,92 

Cpz 120 l  -     8,64 

Cpz 240 l  -   12,96 

Cpz 900  l -   35,64 

Cpz 1100 l  - 40,67 zł

Cps  120 l  -    8,27 zł

Cps  240 l  -  11,16 zł

Cps  900 l  -  36,00 zł

Cps  1100 l  - 38,88 zł

 

 

 

 

 

44,67

03

Przedsiębiorstwo

Spedycyjno – Transportowe

„TRANSGÓR”  S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Cjzm  -            8,64 zł

Cjs     -            8,64 

Cpz 120 l  -     8,64 

Cpz 240 l  -     8,64 

Cpz 900  l -   32,40 

Cpz 1100 l  - 32,40 zł

Cps  120 l  -     7,56 zł

Cps  240 l  -     7,56 zł

Cps  900 l  -   32,40 zł

Cps  1100 l  - 32,40 zł

 

 

 

 

 

42,85

04

Remondis Sp. z o.o.

 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Sosnowcu,

ul. Baczyńskiego 11, 41-200 Sosnowiec

Cjzm  -            10,80 zł

Cjs     -              8,64 

Cpz 120 l  -       4,32 

Cpz 240 l  -       8,64 

Cpz 900  l -     21,60 

Cpz 1100 l  -   23,76 zł

Cps  120 l  -       1,08 zł

Cps  240 l  -       1,08 zł

Cps  900 l  -       1,08 zł

Cps  1100 l  -     1,08 zł

 

 

 

 

 

58,33

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym  postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta:

 

 

Środki ochrony prawnej:

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust.2

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny


Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2014 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2014 09:23 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)