Karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2014 roku

­

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B1/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  „Adaptacja istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PROMIEŃ” w Ogrodzonej na punkt zbiórki i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne” na działkach 512/6 i 535/4 w Ogrodzonej.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

RGW.6220.1.2014

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

9.05.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A1/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B2/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa przedsiębiorstwa EKOCHRON- budowa hali produkcyjno-magazynowej z linią technologiczną lakierni proszkowej oraz linią technologiczną do cynkowania ogniowego”” na parcelach nr 512/17, 512/13, 512/11 w Ogrodzonej.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.4.2013

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

17.06.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A2/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak
Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B3/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanej inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach i Ogrodzonej w gminie Dębowiec"

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

postanowienie

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

RGW.6220.3.5.2014

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

30.06.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A2/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak


Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B4/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach i Ogrodzonej w gminie Dębowiec"

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

RGW.6220.3.8.2014

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

11.08.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A2/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak


Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B5/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanej inwestycji pn. „Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów w Dębowcu, przy ul. Spółdzielczej 12, na działkach o nr ew. 18/4 i 18/5""

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

postanowienie

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

RGW.6220.4.10.2014

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

5.11.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A3/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brakLp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B6/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów w Dębowcu, przy ul. Spółdzielczej 12, na działkach o nr ew. 18/4 i 18/5""

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

postanowienie

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

RGW.6220.4.12.2014

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

12.12.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Gospodarki Wiejskiej

parter, pok. nr 1

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A3/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

Komentarz

­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Patrycja Fryda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2014 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2014 13:26 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
22.12.2014 13:21 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
22.12.2014 13:20 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
07.10.2014 09:09 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
17.06.2014 15:17 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
30.05.2014 10:14 Edycja dokumentu (Sławomir Gardas)
30.05.2014 10:06 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Fryda)