karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 roku

­

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B1/2011

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu samochodowego”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.1. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

19.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A1/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Karta informacyjna

Numer karty/ roku

B2/2011

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie modułowej stacji segregacji odpadów komunalnych w budynku byłej suszarni zielonek RSP Promień w Ogrodzonej

Temat dokumentu

 

Nazwa dokumentu

decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

Znak sprawy

ROŚ.6220.2. 2011

Dokument wytworzył

 

Data dokumentu

12.07.2011 r.

Dokument zatwierdził

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A2/2011

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Uwagi

brak

 


 

Karta informacyjna

Numer karty/ roku

B3/2011

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego na warsztat samochodowy wraz z myjnią (jedno stanowisko warsztatowe, drugie myjnia ręczna)” na działce nr 52/2 w Ogrodzonej.

Temat dokumentu

 

Nazwa dokumentu

decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

Znak sprawy

ROŚ.6220.3. 2011

Dokument wytworzył

 

Data dokumentu

18.08.2011 r.

Dokument zatwierdził

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A3/2011

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Uwagi

brak

 


 

Karta informacyjna

Numer karty/ roku

B4/2011

Rodzaj dokumentu

Decyzja stwierdzająca środowiskowe uwarunkowania oraz konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowa pomiędzy istniejącymi obiektami warsztatu samochodowego oraz budowa wiaty łączącej istniejące obiekty – na terenie działającej stacji demontażu pojazdów w Gumnach na działce nr 799”.

Temat dokumentu

 

Nazwa dokumentu

decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

Znak sprawy

ROŚ.6220.5. 2011

Dokument wytworzył

 

Data dokumentu

22.08.2011 r.

Dokument zatwierdził

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A4/2011

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Uwagi

brak

 


 

Karta informacyjna

Numer karty/ roku

B5/2011

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nadziemnego Zespołu Zaporowo Upustowego” w ramach zadania: „Remont i modernizacja gazociągu Simoradz-Cieszyn”.

Temat dokumentu

 

Nazwa dokumentu

decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

Znak sprawy

ROŚ.6220.7. 2011

Dokument wytworzył

 

Data dokumentu

26.09.2011 r.

Dokument zatwierdził

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A5/2011

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Uwagi

brak

 


 

Karta informacyjna

Numer karty/ roku

B6/2011

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu” na działce nr 1121/1 w Dębowcu”.

Temat dokumentu

 

Nazwa dokumentu

decyzja

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

Znak sprawy

ROŚ.6220.8. 2011

Dokument wytworzył

 

Data dokumentu

16.01.2012 r.

Dokument zatwierdził

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A6/2011

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Uwagi

brak

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marzena Gabzdyl
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2013 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2014 08:55 Edycja dokumentu (Patrycja Fryda)
24.01.2014 08:54 Usunięto załącznik decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 roku (Patrycja Fryda)
20.05.2013 12:55 Edycja dokumentu (Marzena Gabzdyl)
20.05.2013 12:54 Utworzenie dokumentu. (Marzena Gabzdyl)