x 
Drukuj
Artur Kulesza 01.06.2012 13:10

Informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

­

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury