Informacje ogólne

­

 Przedszkole Publiczne w  Iskrzyczynie

Iskrzyczyn, ul. Wiejska 17

43-426 Dębowiec

Telefon: 33 8562271

 

Przedszkole jest zlokalizowane na terenie wsi Iskrzyczyn. Mieści się w wolnostojącym budynku zaadoptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej. Placówka dysponuje dwoma salami zabaw i zajęć, szatnią, łazienką dostosowaną do potrzeb dzieci, kuchnią  zapleczem gospodarczym oraz dobrą bazą materialno – rzeczową. Placówka otoczona jest ogrodem wyposażonym częściowo w nowoczesny zestaw urządzeń ogrodowych z którego dzieci korzystają w ciągu całego roku.

 

Nauczyciele:

Iwona Donocik– dyrektor przedszkola

mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

nauczyciel dyplomowany

 

Małgorzata Śniegoń

mgr wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe teologiczno – katechetyczne

nauczyciel dyplomowany

 

Obsługa:

Ewa Szczypka    -  intendent

Magdalena Kałuża  -  kucharka

Barbara Wojnar  -  woźna

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Przedszkole przeciwdziała izolacji i nietolerancji.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Stosowane aktywne metody pracy, programy, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.  

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

Przedszkole w Iskrzyczynie jest placówką jednooddziałową do której uczęszczają dzieci zróżnicowane wiekowo 3 – 4 latki, 5 – 6 latki czego konsekwencją jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz dostosowywanie zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00

W tym czasie zapewniamy dzieciom trzy posiłki:

* 9.00    śniadanie

*12.00   obiad

*14.00   podwieczorek

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dębowiec.

Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

Obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2011 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.10.2019 11:35 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
04.06.2019 12:39 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
19.01.2017 12:09 Edycja dokumentu (Olga Stuchlik)
19.01.2017 12:03 Usunięto załącznik Informacje ogólne (Olga Stuchlik)
16.02.2011 12:43 Utworzenie dokumentu. (Sławomir Gardas)