wersja do wydruku Piotr Kozieł 01.02.2007 13:56

Informacje ogólne

Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej

Ogrodzona ul. Centralna 54
43-426 Dębowiec

Tel: 33 856 21 95
E-mail: ppogrodzona@debowiec.cieszyn.pl
 
Dyrektor: mgr Joanna Czendlik
 
Godziny otwarcia: Pn-Pt: od 6.30 do 16.00

 

Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej jest placówką 3-oddziałową.

 

 

Organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.

 

 

 

 

W placówce jest zatrudnionych 4 nauczycieli:

 

 

1. Joanna Czendlik - Dyrektor

2. Anna Klimowska  - - mgr wychowania przedszkolnego , nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

3. Aniela Fender - mgr wychowania przedszkolnego , nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

4. Katarzyna Heller - wykształcenie: licencjat w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania  przedszkolnego, nauczyciel mianowany odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego

 

 

Przedszkole działa w oparciu o STATUT, który został opracowany i zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną w dniu 2.02.2006 r.

 

Mamy opracowane następujące regulaminy:

§         regulamin bezpieczeństwa

§         regulamin spacerów  i wycieczek

§         regulamin wynagradzania

§         regulamin premiowania

       Działalność wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie dopuszczonych przez Radę Pedagogiczną programów.

Do realizacji zadań obowiązującej podstawy programowej wykorzystujemy różne nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne:

Misja przedszkola:

         Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Dajemy dzieciom możliwość:

- przeżywania radosnych chwil i sukcesów

- budowania własnej osobowości

- samorealizacji w różnych działaniach dydaktycznych

- budowania więzi z najbliższym środowiskiem

- poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery

- uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Gwarantujemy kompetentnych i życzliwych nauczycieli

Dbamy o stosunki międzyludzkie

Jesteśmy odpowiedzialni i tolerancyjni

Wizja przedszkola:

Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o program wybrany z listy MEiN i program własny  „ Ziemia Cieszyńska - edukacja regionalna” dzięki czemu nasi wychowankowie / na miarę swoich możliwości / poznają swoje najbliższe środowisko.  Tworzymy model wychowania i nauczania w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu i pojęcie tożsamości z „ Małą Ojczyzną”.

                Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi partnerami. Włączamy w system wychowania i nauczania elementy edukacji ekologicznej, wychowania przez sztukę, w celu budowania więzi ze środowiskiem.

                Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka

Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2007 13:56