Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 186/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 187/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021r., została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 188/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2021-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 189/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2021-2026, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 114/14, 766/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 190/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 114/14, 766/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 191/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2021 r., została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Dębowiec dotyczącego opieki nad kotami bezdomnymi.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Tomasz Kubicius

Uchwała nr 192/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Dębowiec dotyczącego opieki nad kotami bezdomnymi, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Zawada
NIEOBECNI (2)
Tomasz Kubicius, Dariusz Parchański

Uchwała nr 193/XXI/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, została podjęta.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 16 marca 2021r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:24.03.2021 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:24.03.2021 08:32