Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 160/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 161/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, celem dofinansowania transportu zbiorowego w 2020 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 162/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, celem dofinansowania transportu zbiorowego w 2020 r., została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Bronisław Brudny
 

Uchwała nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 164/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r., została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 165/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2021 r., została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 166/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Chwastek, Paweł Zawada
BRAK GŁOSU (1)
Roman Kłoda
 

Uchwała nr 167/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 168/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 169/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 170/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik
PRZECIW (1)
Krzysztof Glajc
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Karol Chwastek, Aneta Gaszczyk, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 171/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 71/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 172/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 71/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gumna w sprawie podjęcia uchwały o Inicjatywie Lokalnej

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Chwastek, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Kurek
 

Uchwała nr 173/XIX/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gumna w sprawie podjęcia uchwały o Inicjatywie Lokalnej, została podjęta.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIX Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 08 grudnia 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:15.12.2020 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:15.12.2020 09:46