Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (2)
Karol Chwastek, Grzegorz Kurek

Uchwała nr 149/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 150/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (11)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Dariusz Parchański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Karol Chwastek, Aneta Gaszczyk, Adam Moskwik, Paweł Zawada

Uchwała nr 151/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
PRZECIW (1)
Karol Chwastek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Aneta Gaszczyk, Adam Moskwik

Uchwała nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Moskwik

Uchwała nr 153/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2021r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
PRZECIW (1)
Adam Moskwik

Uchwała nr 154/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2021r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 155/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 156/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 157/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 158/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 159/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego, została podjęta.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 października 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:10.11.2020 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:10.11.2020 11:16