Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
BRAK GŁOSU (2)
Bronisław Brudny, Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (1)
Marek Iskrzycki

Uchwała nr 142/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Chwastek, Krzysztof Glajc
BRAK GŁOSU (1)
Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Marek Iskrzycki, Grzegorz Kurek

Uchwała nr 143/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Glajc
NIEOBECNI (2)
Marek Iskrzycki, Grzegorz Kurek

Uchwała nr 144/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, została podjęta.


 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 199/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Paweł Zawada
PRZECIW (1)
Karol Chwastek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aneta Gaszczyk
BRAK GŁOSU (1)
Dariusz Parchański
NIEOBECNI (1)
Marek Iskrzycki

Uchwała nr 145/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 199/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dębowiec na lata 2020-2023".

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Marek Iskrzycki

Uchwała nr 146/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dębowiec na lata 2020-2023", została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2020/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Marek Iskrzycki

Uchwała nr 147/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2020/2021, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Marek Iskrzycki

Uchwała nr 148/XVII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia, została podjęta.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 sierpnia 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:28.08.2020 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:28.08.2020 12:13