Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 136/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Jarosław Danel

Uchwała nr 137/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Jarosław Danel

Uchwała nr 138/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 139/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2019, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
BRAK GŁOSU (1)
Aneta Gaszczyk
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Kurek

Uchwała nr 140/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Kurek

Uchwała nr 141/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r, została podjęta jednogłośnie.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 czerwca 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:04.08.2020 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:04.08.2020 11:07