Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (2)
Bronisław Brudny, Paweł Zawada

Uchwała nr 128/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (2)
Roman Kłoda, Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 129/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Kurek, Paweł Zawada

Uchwała nr 130/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 131/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aneta Gaszczyk
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 132/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości, została podjęta.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ogrodzona w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 133/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ogrodzona w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 134/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec, została podjęta. 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (1)
Paweł Zawada

Uchwała nr 135/XV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu, została podjęta.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XV Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 maja 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:29.05.2020 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:29.05.2020 14:00