wersja do wydruku Aneta Kuszela 04.05.2020 11:11

XIV Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 kwietnia 2020r.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (3)
Bronisław Brudny, Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 121/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2020 r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 122/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2020 r., została podjęta.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (3)
Bronisław Brudny, Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 123/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony, została podjęta.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części działki nr 537/76 obręb Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (2)
Karol Chwastek, Grzegorz Kurek
NIEOBECNI (3)
Bronisław Brudny, Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 124/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części działki nr 537/76 obręb Dębowiec, została podjęta.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
NIEOBECNI (3)
Bronisław Brudny, Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 125/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego, została podjęta.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
BRAK GŁOSU (1)
Jarosław Danel
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 126/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, została podjęta.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Chwastek
NIEOBECNI (3)
Bronisław Brudny, Grzegorz Greń, Paweł Zawada

Uchwała nr 127/XIV/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, została podjęta.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIV Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 kwietnia 2020r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2020 11:11

Rejestr zmian dokumentu

ukryj