Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 111/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 112/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020r., została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 113/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 114/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1090/4 obręb geodezyjny Simoradz.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 115/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1090/4 obręb geodezyjny Simoradz, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Bronisław Brudny, Krzysztof Glajc, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
PRZECIW (3)
Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Grzegorz Greń
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Karol Chwastek, Aneta Gaszczyk, Adam Moskwik

 

Uchwała nr 116/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz, została podjęta.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 117/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 118/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, została podjęta jednogłośnie.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Chwastek, Roman Kłoda

Uchwała nr 119/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów, została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.


 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gumna.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Chwastek

 

Uchwała nr 120/XIII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gumna, została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 lutego 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:05.03.2020 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:05.03.2020 11:04