Zadania referatu

 

 

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec nr 181/2019 z dnia 01.10.2019r.

 


Zakres czynności Referatu Finansowego

Do Referatu Finansów należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wykonywania budżetu Gminy Dębowiec,

2) sprawozdawczości budżetowej i finansowej

3) realizowania zobowiązań zgodnie z planem finansowym Urzędu Gminy,

4) z zakresu płac.

5) rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

6) refakturowanie mediów

7) rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

8) prowadzenie funduszu sołeckiego i jego rozliczanie

9) prowadzenie dotacji otrzymanych i realizowanych

10) prowadzenia spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w tym wydawanie decyzji,  księgowanie i sprawozdawczość

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania referatu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Dagmara Górniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2005 10:39

Rejestr zmian dokumentu

ukryj