Dębowiec, dnia 3.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 Dotyczy: Zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż w § 12 pkt 2 ppkt 1 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2020 roku" przewiduje się zwiększenie środków do 13.000,00 zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:29.01.2020 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:03.02.2020 14:16