Wójt Gminy Dębowiec zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Dębowiec, do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec  w sprawie:

 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2019/2020

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:14.01.2020 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:14.01.2020 12:41