Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec na lata 2019-2034".

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 72/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec na lata 2019-2034", została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Dębowiec, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bronisław Brudny, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Chwastek
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec, została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 75/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
NIEOBECNI (1)
Adam Mencnarowski

Uchwała nr 76/IX/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2019r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”, została podjęta jednogłośnie.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IX Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 24 września 2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:04.10.2019 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:20.11.2019 10:37