wersja do wydruku Aneta Kuszela 25.09.2019 09:53

INFORMACJA WÓJTA GMINY DĘBOWIEC z dnia 23 września 2019 o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

z dnia 23 września 2019

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

 

         Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 648) Wójt Gminy Dębowiec

 

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Dębowiec w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 października  2019 r.

w godz. od 7.30 do 15.30 (poniedziałek - środa)

w godz. 7.30 - 16.30( czwartek)

w godz. 7.30 - 14.30 (piątek)  na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

 

Wójt Gminy Dębowiec
/-/Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA WÓJTA GMINY DĘBOWIEC z dnia 23 września 2019 o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2019 09:53

Rejestr zmian dokumentu

ukryj