Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Data publikacji:09.08.2019 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:21.08.2019 08:14