wersja do wydruku Aneta Kuszela 26.06.2019 11:29

VII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 czerwca 2019r.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada
 

Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r., została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 54/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 55/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec na lata 2019-2021.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec na lata 2019-2021, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębowiec na lata 2012-2020.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębowiec na lata 2012-2020, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2018.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 58/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2018, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 59/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 60/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2018r., została podjęta jednogłośnie.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 czerwca 2019r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2019 11:29

Rejestr zmian dokumentu

ukryj