wersja do wydruku Aneta Kuszela 23.04.2019 11:39

VI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 30 kwietnia 2019r. o godz. 13.30 VI Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podziękowania dla ustępujących Sołtysów.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gmin Skoczów, Brenna, Dębowiec za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. w Gminie Dębowiec.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.
 11. Sprawozdanie z działalności wójta.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2019r.
 13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/ Grzegorz Cymorek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2019 11:39

Rejestr zmian dokumentu

ukryj