wersja do wydruku Aneta Kuszela 20.03.2019 10:15

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

KOMISARZ WYBORCZY

W BIELSKU-BIAŁEJ II

DBB-0011-9/19

 

 

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ II

 

z dnia 18 marca 2019 r.

 

w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców,

kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, obejmującej obszary powiatów: cieszyński, żywiecki, przyjmowane są w Urzędach Gmin / Miast, to jest:

 

Cieszyn, Ustroń, Wisła, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice,

 

Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych,

 

na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach (…) do Parlamentu Europejskiego,

 

mają

 

Pełnomocnicy Wyborczy Komitetów Wyborczych – we wszystkich obwodach głosowania,

 

Wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy mogą zostać powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

 

Zgłoszenia są dokonywane w Urzędach Gmin / Miast, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, do dnia 26 kwietnia 2019 r. – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy / Miasta, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

 

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w:

 

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon 33 813 63 74 lub 33 812 60 39 – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30,

 

- Urzędach Gmin / Miast, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast.

 

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

 

 

 

KOMISARZ WYBORCZY

W BIELSKU-BIAŁEJ II

Mariusz Grążawski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

ukryj