wersja do wydruku Aneta Kuszela 19.03.2019 13:19

V Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506/ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 26 marca 2019r. o godz. 13.30 V Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja o umowach najmu zawartych i rozwiązanych w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych  oznaczonych jako pgr. 155/12, 160/7, 757/6, 160/9 obręb geodezyjny Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obszaru gminy Dębowiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności wójta.
 11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019r.
 12. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/ Grzegorz Cymorek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:V Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2019 13:19

Rejestr zmian dokumentu

ukryj