wersja do wydruku Aneta Kuszela 24.01.2019 10:59

III Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 stycznia 2019r.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 16/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026., została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 17/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r., została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 18/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r., została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 19/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 20/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 21/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 22/III/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 stycznia 2019r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 10:59

Rejestr zmian dokumentu

ukryj