NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są
w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze
oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

REJESTRACJA

 

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239.

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

 1. imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
 2. nr telefonu osoby uprawnionej,
 3. preferowanej daty i godziny wizyty
 4. adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu
w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o  pracownika Starostwa pod nr telefonu  (33) 4777 239.

 

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej @ lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

 

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

 

 1. Harmonogram- wykaz lokali i godzin otwarcia
 2. Lokalizacja punktów pomocy- rozmieszczenie na mapie powiatu
 3. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 4. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
 5. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 6. Wzór karty informacyjnej poradnictwa
 7. Wzór oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 8. Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
 9. Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:23.01.2019 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:14.01.2020 12:46